menu menu menu
langMenu

Řešení


iTutor je jedinečná softwarová platforma, řešící veškeré potřeby vzdělávání, spolupráce a řízení lidských zdrojů.
 
Vzdělávání
 
Řízení výkonu
 
Řízení talentu
 
Spolupráce

Inteligentní řízení lidských zdrojů

Moduly LMS iTutor
Platforma iTutor integruje řídící systém vzdělávání (LMS), nástroje pro řízení výkonu a talentu a nástroje pro spolupráci. iTutor implementuje nejnovější trendy e-learningu, interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, sociální spolupráci, gamifikaci, nástroje po nábor, rozvoj a rozpoznávání talentů, a prostředky pro měření a ohodnocení výkonu lidského kapitálu. iTutor umožní vašim zaměstnancům, partnerům, studentům či zákazníkům profesně růst a dělat svoji práci lépe.
Modulární architektura iTutor umožňuje postupně integrovat jednotlivé funkčnosti dle toho, jak roste vaše organizace.
Platformu iTutor můžete využívat v cloudu, či jako in-house řešení instalované ve vaší infrastruktuře.

Služby

integrace_ico
Integrace
Propojíme náš software s vašimi systémy, upravíme jeho funkčnost či vzhled dle vašich konkrétních potřeb.
best_practice_ico
Best practices
Pomůžeme vám naplnit naše řešení vzdělávacím obsahem a aplikovat nové formy vzdělávání, spolupráce a řízení lidského kapitálu ve vaší organizaci.
support_ico
Podpora
Poskytneme vám veškeré služby potřebné pro dlouhodobý a úspěšný provoz řešení.
S naším řešením budou Vaši spolupracovníci chytřejší, produktivnější, spokojenější a lepší ve své práci a Vaše organizace bude lépe dosahovat svých cílů.

Proč zvolit naše řešení

1
jednotná platforma a služby řešící všechny potřeby Human Resource Management
2
modulární řešení rostoucí s potřebami vaší organizace
3
otevřené řešení integrující produkty třetích stran
4
provoz v cloud či in-house
5
jsme výrobci platformy iTutor, a proto rychle a flexibilně řešení upravíme dle vašich požadavků
6
spolehlivé řešení se stovkami spokojených zákazníků, více jak ½ milionu studentů systém denně používá
7
zkušenosti s globálními projekty, implementovali jsme naše řešení v řadě zemí Evropy
8
tradice a spolehlivost - působíme na trhu již od roku 1994
9
více jak 50% příjmů reinvestujeme do rozvoje systému, kontinuálně v řešení přinášíme nové trendy v řízení lidských zdrojů a inspiraci pro vaší organizaci
10
a hlavně nás naše práce baví. A proto věříme, že i našim zákazníkům dávíme řešení, které jim přináší výsledky a baví je používat

Společnost Kontis nám nabídla nejen produkty, které jsme na trhu hledali, ale i výborné služby při implementaci celého systému včetně návazného servisu. Zavedením LMS iTutor jsme získali výkonný nástroj, který nám umožňuje přinášet zaměstnancům moderní vzdělávací kurzy a zároveň efektivně řídit organizaci prezenčních školení. Kontis s.r.o. dokáže velmi pružně reagovat a nabízet řešení přesně na míru našim požadavkům.

Richard Köhler, HR Specialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerční banka hledala systém, který by umožnil nasazení elektronického testování v oblastech, kde není nezbytné prezenční školení a kde je třeba v krátkém čase proškolit maximální počet zaměstnanců. Při výběru dodavatele byl kladen důraz i na profesionalitu a kvalitu nabízených služeb, aby aplikace byla uživatelsky i administrátorsky „user-friendly“. Tyto požadavky nejlépe pokryla společnost Kontis s produktem iTutor.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Díky LMS iTutor integrovaného přímo do výrobního procesu máme podrobný přehled o plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců a jejich přístup k výrobním linkám je plně automatizován.

Jana Michelová, Manažer pro inovace, Continental Slovensko

LMS iTutor přinesl do naší společnosti nový směr v řízení vzdělávání. Elearningové kurzy výrazně přispívají ke zkvalitnění znalostí našich zaměstnanců, což je pro udržení postavení na trhu v našem oboru zcela nezbytné.

Lucie Grusová, manažer interní komunikace, DATART International,a.s.

Více v referencích

Vzdělávání

e-learning

Moduly LMS iTutor
iTutor LMS je výkonný řídící systém vzdělávání implementující nejnovější trendy v e-learningu. Interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, personalizace, sociální spolupráce, gamifikace a mnoho dalších funkcionalit umožní vašim studentům se efektivně vzdělávat, profesně růst a dělat svoji práci lépe.
 • plná podpora standardů SCORM i AICC
 • distribuce interaktivního, poutavého a personalizovaného vzdělávacího obsahu na jakékoliv zařízení studentů, na desktop, tablety, mobily.
 • adaptační a tréninkové plány, vizualizace priorit, blended learning pro plně personifikované učení
 • sociální skupiny a komunikační kanály pro propojení a spolupráci studentů, školitelů a manažerů
 • certifikace, automatizace, notifikace, reporting, analýzy a mnoho dalšího

České dráhy pomocí iTutor LMS školí a testují desítky tisíc svých zaměstnanců v oblastech povinných pro tuto firmu ze zákonu o drahách.

 

Volkswagen Financial Services využívá iTutor LMS a jeho adaptační a tréninkové plány ke kompletnímu proškolení všech prodejců své dealerské sítě.

 

e-kurzy

iTutor Publisher je profesionální týmové vývojové prostředí pro rychlý vývoj e-kurzů vlastními silami. Bez znalosti programování či HTML můžete plně převzít kontrolu nad tvorbou multimediálních a interaktivních kurzů.

 • tvorba SCORM i AICC kurzů z předpřipravených vzorů
 • import PowerPoint prezentací a jejich převod na interaktivní kurzy
 • intuitivní skládání kurzů z textů, tlačítek, obrázků, otázek, animací, videí, či zvuků, průvodci pro tvorbu interakcí
 • ukládání kurzu i jeho částí v databázi, sdílení částí kurzu s jinými vývojáři a jejich znovu-používání v jiných kurzech

Vyrobíme Vám jakýkoliv e-kurz na klíč, již jsme vyvinuli více než 400 takových kurzů pro desítky našich spokojených zákazníků. Tyto kurzy si můžete dále rozvíjet a modifikovat v iTutor.

Nabízíme desítky hotových interaktivních multimediálních e-kurzů naší výroby či od výrobců z naší partnerské sítě. Do iTutor LMS lze importovat jakékoliv e-kurzy splňující standardy AICC či SCORM, i kurzy nesplňující tyto standardy.

Ukázky kurzů na klíč
Ukázka videokurzu ČSOB
ČSOB - Zpětná vazba
Ukázka kurzu ČEZ
ČEZ - Řízení kvality
Ukázka kurzu Systém energetického manažérstva
United States Steel Corp. - EMS
Ukázka kurzu Linet
Linet Latera

V Linet školí v námi vyvinutých kurzech Latera či Elgenza Smart, lokalizovaných do mnoha jazyků

 

Pro Komerční banku jsme vyvinuli kurz Hospodářská soutěž či Odborná zkouška pojišťovacích zprostředkovatelů

 

Více v referencích

Testování

Moduly LMS iTutor
iTutor Tester vám umožní navrhnout sofistikované testy či dotazníky, zpřístupnit je účastníkům na jakémkoliv zařízení včetně mobilů či tabletů, a komplexně vyhodnotit výsledky.
 • bohatá sada otázek různých typů od voleb z možností až pro drag&drop, multimédia v otázkách, editor vzorců
 • organizování otázek v hierarchické databázi dle témat
 • komplexní sady pravidel pro způsob výběru otázek do testu, nastavení chování testu, určení zpětné vazby a způsobu vyhodnocení výsledku
 • testy s dozorem na učebně, s centrálním on-line monitorováním postupu účastníků a registrací přes iTutor Catalog
 • import otázek a pravidel testů z řady externích zdrojů, např. import ČNB testů pro zákonnou certifikaci na spotřebitelský úvěr podle zákona č. 257/2016 Sb.

České dráhy pomocí iTutor Tester testují desítky tisíc svých zaměstnanců v oblastech povinných pro tuto firmu ze zákonu o drahách.

 

innogy využívá iTutor Tester k testování nezbytných znalostí svých zaměstnanců.

 

Katalog vzdělávání

S iTutor Catalog si vybudujete rozsáhlý on-line katalog vámi nabízených interních i externích kurzů a e-kurzů, naplánujete a zorganizujete vzdělávací akce, vyhodnotíte jejich úspěšnost, a budete efektivně řídit rozpočty a zdroje vzdělávání.
 • multimediální katalog externích i interních kurzů, kombinující nabídku učebnového a e-learningového vzdělávání
 • personifikovaná nabídka, individuální rozvojové plány
 • registrační a nominační procesy, žádosti o nové kurzy, víceúrovňové schvalování hlídající rozpočty a zdroje
 • podpora celého procesu od požadavku na vzdělávací akci, přes schválení, zorganizování účastníků, zdrojů i poskytovatelů, až po vyhodnocení úspěšnosti
 • knihovna, rezervace a zápůjčky fyzických výukových materiálů
Moduly LMS iTutor

Zaměstnanci O2 mají v iTutor Catalog dostupný centrální katalog vzdělávání, ke kterému přistupují ze svých mobilních telefonů.

 

ČEZ používá multimediální iTutor Catalog na spolupráci se svými partnery při organizaci vzdělávacích akcí.

 

Více v referencích

Akademie

Moduly LMS iTutor
Potřebujete vysoce kvalifikované a specializované zaměstnance? S iTutor Academy si lehce vybudujete vlastní firemní akademii, v které vybraným zaměstnancům poskytnete specializované vzdělávání rozsahem srovnatelné se studiem na vysoké či odborné škole. Školám různých typů umožní efektivně řídit klasickou i distanční výuku.
 • definice různých typů studia, semestrů, předmětů
 • provázání předmětů akademie s testy v iTutor Tester, či kurzy a úkoly v iTutor LMS, automatický přenos zápočtů a známek
 • vypisování termínů, registrace a správa studentů, komunikace se studenty pomocí komunikačních kanálů iTutor LMS, udělování zápočtů a zkoušek z předmětů, závěrečné zkoušky
 • generování certifikátů, diplomů, propojení s kvalifikacemi v iTutor Qualifications

ČEZ používá iTutor Academy pro specializovanou přípravu svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Více v referencích

Řízení výkonu

Cíle

Moduly LMS iTutor
S iTutor MBO efektivně nastavíte individuální cíle zaměstnanců, které korespondují s manažerskými cíli a se strategickými cíli firmy. Budete účinně měřit plnění těchto cílů, dávat zpětnou vazbu zaměstnancům o jejich výkonnosti a na základě výkonnosti je odměňovat.
 • definice strategických cílů firmy, jejich rozpad na jednotlivé části firmy, oddělení, až na konkrétní zaměstnance
 • plánování hodnocení cílů, podpora fází pro definice cílů a pro n-kroků hodnocení jejich plnění manažerem i zaměstnancem
 • provádění hodnocení cílů, výpočty výkonnosti, automatické notifikace na jednotlivé hodnotící fáze
 • propojení s odměňováním, proces výpočtu bonusů a odměn

Jan Becher využívá iTutor MBO pro plánování a hodnocení cílů svých zaměstnanců.

 

Poštová banka řídí cíle všech svých zaměstnanců v iTutor MBO.

 

Více v referencích

Kvalifikace

Pro denní chod firmy i pro plnění dlouhodobých strategických cílů je potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Kvalifikační model firmy a pravidla plnění kvalifikací v iTutor Qualifications zajistí, že všichni zaměstnanci absolvují zákonem povinné i firmou předepsané školení pro svojí pracovní pozici, a splní i všechny další náležitosti potřebné pro svoji odbornou způsobilost, jako jsou např. zdravotní prohlídky, či dosažená úroveň vzdělání. iTutor zautomatizuje pravidelné obnovování takto nastavených kvalifikací pro všechny zaměstnance.
 • definice kvalifikací a jejich přiřazování na pracovní pozice
 • komplexní pravidla plnění kvalifikací absolvováním kurzů v iTutor LMS, získáním zdravotní způsobilosti v iTutor Medical Fittness, složením testů v iTutor Tester, či získáním certifikace ve firemní akademii iTutor Academy
 • certifikace, automatizace obnovování kvalifikací
Moduly LMS iTutor

V Continental je díky integraci iTutor Qualifications přímo do výrobního procesu umožněno nejen podrobné sledování plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců, ale navíc je automatizován i jejich přístup k výrobním linkám.

 

ČEZ využívá iTutor Qualifications pro plnění a kontrolu kvalifikací všech svých zaměstnanců.

 

Více v referencích

Zdravotní způsobilosti

Moduly LMS iTutor
iTutor Medical Fittness vám umožní centrálně evidovat zdravotní způsobilosti požadované pro různé pracovní pozice, nadefinovat způsob jejich získávání a obnovování, evidovat úkony, které vedly k jejich získání, a to vše provázat s kvalifikacemi v iTutor Qualifications.
 • definice a kategorizace požadovaných zdravotních způsobilostí, jejich přiřazení pracovním pozicím v iTutor LMS či zařazení do pravidel plnění kvalifikací v iTutor Qualifications
 • evidence úkonů vedoucích k získání zdravotních způsobilostí, jako jsou zdravotní vyšetření, psychologické či výkonnostní testy, vstupní a mimořádné prohlídky, či jiná vyšetření
 • evidence osvědčení, platností, hlídání pravidelného obnovování
Více v referencích

Řízení talentu

Kompetence

Moduly LMS iTutor
Kompetenční model firmy a proces hodnocení kompetencí v iTutor Competencies pomáhá identifikovat talenty pro klíčové pozice, umožňuje manažerům společně se zaměstnanci jednoduše a účinně budovat osobní rozvojové plány a pomáhá zaměstnancům plně využít jejich potenciálu. Díky iTutor Competencies mají zaměstnanci pro svoji činnost odpovídající schopnosti chování, a jsou proto ve své pracovní činnosti úspěšní.
 • kompetenční model firmy, definice stupnic, hodnotících kritérií, přidělování kompetencí požadované úrovně na pracovní pozice
 • plánování a realizace hodnocení kompetencí manažerem a zaměstnancem
 • plánování vzdělávání v iTutor Catalog pro rozvoj požadovaných kompetencí dle aktuálních výsledků v iTutor Competencies

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. hodnotí kompetence svých zaměstnanců pomocí iTutor Competencies.

 

ČSOB Leasing využívá iTutor Competencies k zajištění řízení vzdělávání a hodnocení kompetencí zaměstnanců.

 

Více v referencích

360 Zpětná vazba

360 Zpětná vazba v iTutor Feedback umožní vašim zaměstnancům získat nový náhled na své kompetence a schopnosti z pohledu jejich kolegů, nadřízených, podřízených, partnerů či zákazníků. Ukáže jim příležitosti pro rozvoj svých kompetencí, potřebných pro úspěšné zvládání práce.
 • použití kompetencí z kompetenčního modelu iTutor Competencies, či definice specifických kompetencí jen pro 360 zpětnou vazbu
 • snadné určení hodnocených i hodnotitelů z organizačního modelu firmy
 • schvalování hodnotitelů, externí hodnotitelé
 • plánování a časování jednotlivých fází hodnotícího procesu
 • opakované hodnocení, šablony hodnocení pro znovu-použití
 • automatizované výstupní zprávy a reporty

Moduly LMS iTutor

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. používá iTutor Feedback pro hodnocení svých lidí.

 

ČSOB Leasing umožňuje svým zaměstnancům získat zpětnou vazbu na své kompetence pomocí iTutor Feedback.

 

Více v referencích

Spolupráce

ePodpisy

Moduly LMS iTutor
S iTutor eSignature snadno připravíte jakékoliv elektronické dokumenty k podepsání a rozešlete je vybraným zaměstnancům, podřízeným, či vybraným skupinám z vaší organizační struktury. iTutor eSignature zajistí, aby všichni dotčení dokumenty digitálně podepsali a zkontroluje, zda podepisující dokumenty před podpisem nezměnili a jejich podpisy jsou platné. Poté iTutor eSignature podepsané dokumenty archivuje, takže je můžete kdykoliv dohledat. Na pár kliknutí distribuujete směrnice, pracovní postupy, zákonem dané dokumenty, pracovní smlouvy či jakékoliv jiné dokumenty a zajistíte, že se s nimi všichni dotčení seznámí a souhlas stvrdí elektronickým podpisem, Rychlá a efektivní náhrada nákladných papírových archivů ve firmě.
 • automatická notifikace podepisujících, řízení workflow dokumentů
 • propojení s iTutor LMS, plně automatizovaná distribuce, podepsání a archivace podepsaných certifikátů k absolvovaným kurzům
 • možnost integrace s externími systémy, které do iTutor eSignature mohou odesílat dokumenty a seznamy podepisujících, iTutor eSignature zařídí vše ostatní počínaje podepsáním, až po archivování podepsaných dokumentů, či jejich vrácení do externího systému
 • podpora všech typů digitálních podpisů, od kvalifikovaných založených na certifikátech od akreditovaných certifikačních autorit, které jsou uznávané státní správou, až po zaručené, ke kterými si certifikáty můžete ve firmě vystavovat sami
Nahoru